HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Hotline 0902 469 209 - 02512 814 111

Click to call

Kinh doanh


VIDEO

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Xem thêm

SẢN PHẨM MỚI

Thông tin tin tức

<< Quay lại

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung Đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Tỷ lệ 1/10.000) với tổng diện tích 41.089,1 ha.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung Đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Tỷ lệ 1/10.000) với tổng diện tích 41.089,1 ha.

 

Dự báo đến năm 2020 dân số toàn đô thị khoảng 25 - 26 vạn người; trong đó dân số nội thị khoảng 16 - 17 vạn người. Đến năm 2030, dân số toàn đô thị khoảng 33 - 35 vạn người, trong đó dân số nội thị khoảng 23 - 24,5 vạn người.

 

Về đánh giá hiện trạng, nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch yêu cầu phải rà soát, đánh giá công tác triển khai thực hiện theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Đô thị mới Nhơn Trạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 284/2006/QĐ-TTg ngày 21/12/2006. Đánh giá cụ thể các dự án đầu tư xây dựng: Khu công cộng, khu ở, khu công nghiệp, khu du lịch, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; xác định nguyên nhân phát sinh các yếu tố mới, cũng như lý do sự chậm trễ triển khai theo đồ án Quy hoạch chung đã được phê duyệt năm 2006.

 

Bên cạnh đó, tổng hợp các vấn đề hiện trạng, bổ sung các yêu cầu điều chỉnh phù hợp với thực tế phát triển kinh tế - xã hội huyện Nhơn Trạch. Đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất phát triển đô thị: Đánh giá về địa hình, các tai biến địa chất, xác định khu vực cấm xây dựng, hạn chế xây dựng; xác định lưu vực và phân lưu vực tiêu thoát nước chính; hướng thoát nước, vị trí, quy mô các công trình tiêu thoát nước; xác định cốt xây dựng cho đô thị và từng khu vực.

 

Về định hướng phát triển không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị, cần điều chỉnh cơ cấu phân khu chức năng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội Đô thị mới Nhơn Trạch trong tương lai.

 

Cùng với đó là nghiên cứu, đề xuất mô hình, cấu trúc phát triển không gian gắn với khung thiên nhiên và hạ tầng kỹ thuật trên cơ sở kế thừa các nội dung trong đồ án đã được phê duyệt năm 2006.

 

Đồng thời, định hướng không gian các khu vực chức năng toàn đô thị theo yêu cầu phát triển mới; đặc biệt đối với các khu vực dọc sông Nhà Bè, các khu vực dọc theo các tuyến đướng chính hiện hữu; đề xuất giải pháp tổ chức không gian khu vực phía Tây Nam, giáp sông Nhà Bè, đảm bảo khai thác hệ thống cảng hai bên bờ sông.

 

Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung Đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 nhằm cụ thể hoá các định hướng của Quy hoạch vùng tỉnh Đồng Nai, Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai và Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh. Khai thác và phát huy các tiềm năng, lợi thế nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển mới, hội nhập với sự phát triển của vùng và khu vực, thúc đẩy quá trình đô thị hoá và tăng trưởng kinh tế.

 

 

Đô thị mới Nhơn Trạch là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Đồng Nai; hỗ trợ các chức năng giáo dục - đào tạo, y tế, thương mại, dịch vụ hỗn hợp Vùng thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, là đô thị vệ tinh Vùng thành phố Hồ Chí Minh; có vị trí quan trọng về giao thông vận tải, an ninh, quốc phòng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.